به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۰۹۷۵۰۷

بیمه دی ( با شما برای جبران )

بیمه دی ( با شما برای جبران )

بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانواده بصورت اقساط

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث و بدنه

https://d5552.didarapp.ir
کد معرف : 6705


بیمه آتش سوزی و زلزله ( مسکونی، اداری، تجاری ، انبار و کارگاهها و کارخانجات )

بیمه تکمل درمان گروهی

بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت هئیت مدیره ساختمان در مقابل ساکنین و مراجعین و خسارت مالی به ساختمان

بیمه های مهندسی

بیمه های باربری ( صادراتی ، وارداتی و ترانزیت)

02166097507
09904095377